Φυσική

Η διδασκαλία της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση και στη μελέτη εννοιών και φαινομένων. Προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες να δρουν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στην κοινωνία, στην οποία τόσο οι επιστημονικές έννοιες και οι εφαρμογές τους όσο και ο τρόπος σκέψης που καλλιεργούν παίζουν σημαντικό ρόλο. Μέσα από το μάθημα της Φυσικής επιδιώκεται η εξοικείωση των παιδιών με τους νόμους της φύσης και επιπλέον, η ενθάρρυνση τους σε μια πορεία αναζήτησης σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος, στην κατανόηση της χρησιμότητας να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς και στην αξία να διατυπώνουν αιτιολογημένες απόψεις. Μέσα από το μάθημα της Φυσικής τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα πνεύμα περιέργειας και επιχειρηματολογίας
και απομακρύνονται συγχρόνως από προκαταλήψεις.

© Copyright 2021. Design & Development by WDS

Search