Χημεία

Η χρήση ενός τεράστιου πλήθους προϊόντων - ειδών καθαρισμού, φαρμάκων, καλλυντικών, χρωμάτων, πλαστικών καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρης της φύσης, αλλά και του ανθρωπίνου οργανισμού, απαιτεί βασικές γνώσεις χημείας, τις οποίες καλούμαστε να διαχύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς τους μαθητές μας. Εξάλλου η χημεία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, αφού καλείται να δώσει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα για καθαρότερες μορφές ενέργειας, νέα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και για αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ καθοριστικός, γιατί πρέπει να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει τους αυριανούς πολίτες τόσο σε θέματα επιστημονικά όσο και σε θέματα καθημερινότητας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη των μαθητών, να προσφέρουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες, που θα τους ενισχύσουν να συνεχίσουν με επιτυχία τις σπουδές τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν αλλά και θα τους δώσουν τα εφόδια να γίνουν ενεργοί πολίτες, αφού η χημεία είναι παντού, στο σπίτι μας, στο σώμα μας, στην καθημερινότητα μας.

Search