Φιλολογικά

Έμπειροι φιλόλογοι συζητούν με τους μαθητές, διαβάζουν, γράφουν ή εκφωνούν επιλεγμένα κείμενα ανοίγοντας τον εκφραστικό ορίζοντα κάθε μαθητή, ώστε να αποκτήσει ικανότητα και αυτοπεποίθηση όχι μόνο στο γραπτό λόγο (ορθογραφικοί κανόνες, γραμματική, εμπλουτισμός λεξιλογίου) αλλά και στο προφορικό (εκθέσεις, ανάπτυξη ιδεών). Επίσης παρέχεται ειδικό πρόγραμμα φιλολογικών μαθημάτων μια φορά τη βδομάδα με τίτλο «Σκέφτομαι και γράφω» το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στην εξάσκηση του γραπτού λόγου για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή γραπτού λόγου.

© Copyright 2021. Design & Development by WDS

Search