Αγγλικά

Το μάθημα των αγγλικών είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας ανεξαρτήτως επαγγέλματος, διότι τα αγγλικά είναι αναγνωρισμένα ως η παγκόσμια γλώσσα. Οι καθηγητές αγγλικής φιλολογίας στα SoloMind δεν δίνουν έμφαση μόνο στον γραπτό λόγο αλλά κυρίως να μπορούν οι μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με άνεση και αυτοπεποιήθηση.

© Copyright 2021. Design & Development by WDS

Search